iaum

insta bale

danesh

قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در مسابقه کتابخوانی

 مسابقه کتابخوانی ( دختر تبریز و آرزوهای دست ساز ) که قرار بود در روز پنج شنبه مورخ 99/2/18 برگزار گردد، به روز جمعه 99/2/19 ساعت 11 ( دختران تبریز ) و ساعت 12( آرزوهای دست ساز ) تغییر نموده است .

چگونگی دریافت وام وزارت علوم

دانشجویان محترم جهت اطلاع از چگونگی دریافت وام  وزارت علوم از محل بانک مهر ایران، فایل زیر را دانلود کنید.

اطلاعیه وام

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ACCOUNT اينترنت مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در  نیمسال دوم  98-99 براي دانشجويانی كه انتخاب واحد كرده و تاييد نهايى را انجام داده اند ،به شرح ذيل فعال گرديد:

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجويان كارشناسى پيوسته و كارشناسى ناپيوسته

براى دانشجويان كارشناسى پيوسته كه حداقل 70 واحد و براى دانشجويان كارشناسى ناپيوسته كه حداقل 40 واحد گذرانده اند حساب كاربرى اينترنت براى نیمسال دوم 99-98 به صورت رايگان و بشرح ذيل ايجاد گرديد.

ادامه مطلب